Cordless Alliance System:
Een accu voor alles.

Key Visual: Cordless Alliance System

Ontdek de snoerloze vrijheid - nu producent overkoepelend!

Cordless Alliance System (CAS) is een producent overkoepelend accu-systeem van toonaangevende elektrisch gereedschap merken.
Daarbij zijn nu een groot aantal professionele toepassingen ook op accu mogelijk - van standaard- tot speciale werkzaamheden.

Privacyverklaring

1. Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale privacywetten van de lidstaten evenals andere bepalingen inzake de gegevensbescherming is:

1.1 Verantwoordelijke plaats:
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Phone: +49 (0) 7022 72 0
info@metabo.de

1.2. Functionaris gegevensbeschermingr:
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
datenschutz@metabo.de


2. Soorten gegevens die worden verwerkt
In het kader van uw bezoek aan deze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de gebruikte computer. Dit betreft o.a. de datum en tijd van het bezoek aan een pagina van onze website, het IP-adres, de naam en versie van uw webbrowser en de website (URL), die u voor het openen van deze website heeft bezocht. Het is niet verplicht om de gegevens waarop wij u vragen op onze website ook daadwerkelijk aan te geven. Maar wanneer u dat niet doet, kunt u niet alle functies van deze website gebruiken.


3. Doelen van de gegevensverwerking
Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de volgende doelen:
- Om deze website beschikbaar te stellen en deze website verder te verbeteren en te ontwikkelen;
- Om bezoeken aan onze website te kunnen herkennen, verhinderen en onderzoeken;
- Om andere administratieve doelen te kunnen uitvoeren.


4. Rechtsgrond voor de verwerking
De juridische rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is ons wettelijke belang (conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG), dat eruit bestaat, die hiervoor onder punt 3 genoemde doelen te realiseren. Wanneer wij behalve voor de noodzakelijke functies van de website nog andere cookies willen plaatsen, vragen wij u daarvoor eerst om toestemming (conform art. 6 lid 1 letter a van de AVG).


5. Veiligheidsmaatregelen
Wij treffen volgens opgave van art. 32 van de AVG, en rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de soort, de omvang, de omstandigheden en de doelen van de verwerking evenals de verschillende mogelijkheden dat een risico zich voordoet en de zwaarte van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen, om een bij het risico passende veiligheidsniveau te garanderen.

Tot deze maatregelen behoren in het bijzonder de garantie van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens, evenals de op u betrekking hebbende toegang, de invoer, het doorgeven, de garantie van de beschikbaarheid en uw herroeping. Bovendien hebben wij de procedures opgesteld, die een waarneming van de rechten van betrokkenen, het verwijderen van gegevens en reactie op bedreiging van de gegevens garanderen.

Verder houden wij al bij de ontwikkeling c.q. keuze van de hardware, software, evenals de procedures, rekening met de bescherming van uw persoonlijke gegevens conform het principe van de gegevensbescherming, door de technische vormgeving en door gebruikersvriendelijke instellingen vooraf (art. 25 van de AVG).


6. Overdracht van uw persoonlijke gegevens
Voor de hierboven genoemde doelen worden uw persoonlijke gegevens aan door ons gekozen IT-dienstverleners overgedragen, en die soms ook in een ander land gevestigd zijn. Een andere overdracht van uw persoonlijke gegevens naar andere landen of een internationale organisatie vindt niet plaatt.


7. Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden
Wij verzamelen op grond van onze wettelijke belangen in de zin van art. 6 lid 1 letter f van de AVG gegevens over iedere toegang tot de server, waarop deze dienst zich bevindt (zogeheten server-logbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de geopende website, bestand, datum en tijd waarop deze werd geopend, overgedragen hoeveelheid data, melding van het geslaagd openen, browsertype naast de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (die hiervoor bezochte site), het IP-adres en de aanvragende provider.

Logbestand-informatie wordt uit veiligheidsoverwegingen (bijv. handelingen i.v.m. misbruik of bedrog) opgeslagen.


8. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden, die ten behoeve van onze web-server op de harde schijf van het door u gebruikte apparaat worden opgeslagen. Zij zorgen bij een volgend bezoek voor een eenduidige identificatie van uw computer en kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe u gebruik van onze website maakt. Cookies kunnen ook persoonlijke gegevens bevatten.

Onze website kan ook worden bezocht zonder dat met het gebruik van cookies werd ingestemd. U kunt het gebruik weigeren en de cookies altijd verwijderen door de desbetreffende instellingen op uw computer uit te voeren. Indien u het gebruik van cookies afwijst, kan het voorkomen dat niet alle functies van de website of sommige functies slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

Het gebruik van cookies en ook het afwijzen of verwijderen ervan is aan het gebruikte apparaat en de telkens gebruikte browser gekoppeld. U moet dus de cookie-instellingen voor elk apparaat en bij gebruik van meerdere browsers ook voor iedere browser afzonderlijk uitvoeren.

In de Cookie-Consent-Banner gaat u met de knop "ALLES ACCEPTEREN" akkoord met het gebruik van alle cookies. Door het aanvinken van de vakjes „Uitgebreide functies en statistieken“ en de knop „OPSLAAN EN DOORGAAN" kunt u de cookies van de betreffende categorieën accepteren of afwijzen. Via "Meer details weergeven" kunt u afzonderlijke cookies selecteren. U kunt uw instellingen te allen tijde via de link "Cookie-instellingen" herroepen c.q. wijzigen.

Houd er rekening mee dat bij het uitschakelen van cookies tegelijkertijd de bijbehorende functies niet meer worden uitgevoerd.

Wij stellen de volgende categorieën voor cookies in:

8.1 Uitgebreide functies en statistieken
Deze cookies vergemakkelijken de bediening en verbeteren de functies van de website. Of ze verzamelen informatie over uw gebruik van onze website. Hiermee kunnen wij ons aanbod verbeteren.

Google Analytics-cookies: analyse en statistische cookies van Google

Het verzamelen van anonieme statistieken van gebruikers maakt het voor ons gemakkelijker onze website verder te ontwikkelen. Hieronder vindt u een exacte lijst. Wanneer u de uitgebreide functies en statistieken activeert, geeft u ons toestemming om op onze website Google-Analytics, een analysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna „Google“ genoemd, te gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres door Google eerst echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA worden overgedragen en daar worden ingekort. In opdracht van de eigenaar van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten van de website-activiteiten te maken en andere aan het gebruik van de website en internet gekoppelde diensten voor de eigenaar van de website te maken. Google garandeert dat het door uw browser overgedragen IP-adres t.b.v. Google Analytics niet met andere gegevens van Google wordt samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het inzamelen van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Download daarvoor de onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare Browser-Add-on en installeer deze.

Meer informatie vindt u op https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics de bescherming van uw privacy).

Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website werd uitgebreid met de code gat._anonymizeIp(); om een anonieme registratie van IP-adresssen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Uitgebreide functies en statistieken:

_ga:

 • Beschrijving: Analyse-cookie van Google Analytics voor het onderscheid tussen gebruikers, d.w.z. om statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers te verzamelen.
 • Aanbieder: Google
 • Opslagduur: 2 jaar


_gat_UA-49706627-44:
 • Beschrijving: Analyse-cookie van Google Analytics voor het onderscheid tussen gebruikers, d.w.z. om statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers te verzamelen.
 • Aanbieder: Google.com
 • Opslagduur: 1 minuut


_gid:
 • Beschrijving: Analyse-cookie van Google Analytics voor het onderscheid tussen gebruikers, d.w.z. om statistische gegevens over het gedrag van de gebruikers te verzamelen.
 • Aanbieder: Google.com
 • Opslagduur: 24 uur


casnl-ga-opt-in:
 • Beschrijving: opslag van de opt-in van de cookie-banner.
 • Aanbieder: cordless-alliance-system.com
 • Opslagduur: 1 jaar9. Duur van opslag
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens en slaan deze alleen op gedurende de periode die voor het bereiken van het doel van de opslag is vereist of voor zover dit door wetgevende of regelgevende autoriteiten conform de Europese richtlijnen of door een andere wetgever in wetten of voorschriften is vastgelegd.


10. Uw rechten in verband met persoonlijke gegevens
U heeft het recht op informatie conform art. 15 van de AVG, het recht op correctie conform art. 16 van de AVG, het recht op verwijdering conform art. 17 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking conform art. 18 van de AVG evenals het recht op de overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 van de AVG. Bij het recht op informatie evenals het verwijderen gelden de beperkingen conform §§34 en 35 BDSG. Een eenmaal gegeven akkoordverklaring kan te allen tijden worden herroepen. Houd er daarbij rekening mee dat de herroeping pas voor de toekomst effectief wordt. Bovendien heeft u een reclamatierecht bij een toezichthoudende instantie (art. 77 van de AVG i. V. m. § 19 BDSG).


Informatie over uw herroepingsrecht conform art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per geval heeft u, om redenen die uit uw bijzondere situatie blijken, te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens, die op grond van artikel 6 lid 1f van de AVG (gegevensverwerking op grond van een belangenafweging) plaatsvond, en uw instemming te herroepen. Indien u uw toestemming herroept, zullen wij uw gegevens niet meer verwerking, tenzij wij dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon betreffen, of die voor de verwerking van vorderingen, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken dienen.