Cordless Alliance System:
Een accu voor alles.

Key Visual: Cordless Alliance System

Ontdek de snoerloze vrijheid - nu producent overkoepelend!

Cordless Alliance System (CAS) is een producent overkoepelend accu-systeem van toonaangevende elektrisch gereedschap merken.
Daarbij zijn nu een groot aantal professionele toepassingen ook op accu mogelijk - van standaard- tot speciale werkzaamheden.

Privacyverklaring

1. Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking omtrent de AVG en andere nationale gegevens beschermingswetten van de lidstaten, alsmede gegevensbeschermingsbepalingen is:

1.1 Besturende instatie:
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Phone: +49 (0) 7022 72 0
info@metabo.de

1.2. Functionaris voor gegevensbescherming
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
datenschutz@metabo.de


2. Type verwerkte gegevens
Bij uw bezoek verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de toegangscomputer. deze omvatten o.a. de datum en tijdstip waarop een pagina op onze website werd geopend, uw IP-adres, naam en versie van uw webbrowser en de website(URL) die u bezocht voordat u deze website betrad. Het is niet verplicht om alle informatie die we u vragen op onze website openbaar te maken. Als u dit echter niet doet, kunt u niet alle functies van de website gebruiken.


3. Doel van gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden voor specifieke doeleinden verwerkt:
- deze website aan u te verstrekken en deze website verder te verbeteren en te ontwikkelen;
- om aanvallen op onze website te detecteren, te voorkomen en te onderzoeken;
- voor andere administratieve doeleinden.


4. Juridische basis van verwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangstelling (conform artikel 6 lid 1 lit. f GDPR), wat betekent dat de doeleinden die hierboven onder punt 3 zijn vermeld, worden bereikt.


5. Veiligheidsmaatregelen
Volgens art. 32 van de GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van verschillende waarschijnlijkheid en striktheid voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zullen we passende technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat is aangepast aan het risico.

Deze maatregelen omvatten met name het beveiligen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te regelen, evenals de toegang die ernaar verwijst, de invoer, overdracht, het veiligstellen van de beschikbaarheid en de scheiding daarvan. We hebben ook procedures ingesteld om te zorgen voor de claims van rechten van betrokkenen, verwijdering van gegevens en reacties op mogelijke gegevens kwetsbaarheden. Verder beschouwen we de bescherming van persoonlijke gegevens al in de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, volgens het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en privacyvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 van de GDPR).


6. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Voor de bovengenoemde doeleinden zullen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de IT-serviceproviders die door ons worden gebruikt. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden of aan een internationale organisatie vindt niet plaats.


7. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
Gebaseerd op ons legitieme belang op grond van art. 6 sec. 1 lit. f van de GDPR we verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service is opgeslagen (zogenaamde serverlogbestanden). Deze toegangsgegevens omvatten de naam van de opgeroepen website, het bestand, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen datavolume, het rapport over een succesvolle oproep, het browsertype incl. versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte site), IP-adres en de aanvragende provider.

Logbestandinformatie wordt opgeslagen om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld voor het onderzoeken van misbruik of fraude).


8. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna Google genoemd). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw gebruik van de website analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst in de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en van internet aan de website-exploitant te verstrekken. Google zorgt ervoor dat het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden, niet wordt gecompileerd met andere Google-gegevens, als onderdeel van Google Analytics.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de specifieke instelling van uw browser-software te activeren; we willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie en de gegevens gegenereerde gegevens worden verzameld op basis van uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google. Download hiervoor de browser-add-on via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) en installeer deze.
Raadpleeg http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html voor meer informatie (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).
We willen erop wijzen dat Google Analytics wordt uitgebreid met de gat._anonymizeIp (); code op deze website om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling IP-adressen (de zogeheten IP-masking).


9. Duur van opslag
Wij verwerken en slaan uw persoonlijke gegevens alleen op voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of, als dit werd voorzien door de Europese autoriteit die richtlijnen en voorschriften uitvaardigt of enige andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan wij onderworpen zijn.


10. Uw rechten in verband met persoonlijke gegevens
Volgens art. 15 van de GDPR heeft u recht op informatie, volgens art. 16 van de GDPR heeft u recht op correctie, volgens art. 17 van de GDPR heeft u het recht om te wissen, volgens art. 18 van de GDPR heeft u recht op beperking van verwerking evenals het recht op gegevensportabiliteit volgens art. 20 GDPR. De beperkingen op grond van §§ 34 en 35 BDSG gelden voor het recht op informatie en wissen. U kunt uw gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst geldt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 GDPR in verband met § 19 BDSG).


Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens art. 21 algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Gronden met betrekking tot een bepaalde situatie

U heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en die gebaseerd is op art. 6 sec. 1 e GDPR (gegevensverwerking in het openbaar belang) en art. 6 sec. 1f GDPR (gegevensverwerking op basis van afweging van rente). Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die opwegen tegen uw interesses, rechten en vrijheid, of als de verwerking wordt gebruikt voor het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.