Cordless Alliance System:
Viens akumulators visam

Key Visual: Cordless Alliance System

Iepazīsti bezvadu brīvību — tagad plašam ražotāju lokam!

Cordless Alliance System (CAS) ir vadošo elektroinstrumentu ražotāju akumulatoru sistēma, kas nav atkarīga no ražotāja.
Pateicoties tai tagad daudzi profesionālie pielietojumi ir iespējami arī ar akumulatoru — no standarta līdz pat specifiskiem uzdevumiem.

Juridiskās norādes

© Copyright 2024 Metabowerke GmbH (Metabo)

Lietošanas noteikumi

Informācijas un komunikācijas pakalpojumu jums nodrošina uzņēmums Metabowerke GmbH (Metabo), pasta kastīte 1229, D-72602 Nirtingena (Nürtingen).

Piekļūstot šim resursam, lietotājs bez ierobežojumiem vai ierunām akceptē turpmāk sniegtos lietošanas nosacījumus:

Autortiesības — visas tiesības saglabātas.
Uz lietotnē nodrošināto informāciju (teksts, attēli, diagrammas, animācija, multivides objekti, kā arī to izkārtojums) attiecas autortiesību aizsardzība un citi aizsardzības likumi.

Šo lapu saturu bez uzņēmuma Metabo piekrišanas komerciālā nolūkā nedrīkst kopēt, mainīt vai darīt pieejamu trešajām personām. It īpaši nav atļauta pavairošana, tulkošana un datu saglabāšana un apstrāde citos elektroniskos datu nesējos.

Dažās lapās ir attēli, teksti vai multivides objekti, uz ko attiecas trešo personu autortiesības.


Prečzīmes
Ja nav norādīts citādi, visas prečzīmes tīmekļa vietnē ir aizsargātas ar prečzīmju tiesībām. Tas jo īpaši attiecas uz zīmoliem, zīmolu logotipu, uzņēmumu logotipu un citām kā CAS partneru attēloto zīmolu un uzņēmumu emblēmām. Šajās lapās izmantotās prečzīmes un noformējuma elementi ir Vācijas uzņēmuma Metabowerke GmbH intelektuālais īpašums.

Atbildības ierobežojums
Informācija tīmekļa vietnē tika sagatavota ar vislielāko rūpību. Neraugoties uz to, mēs nevaram garantēt, ka sniegtā informācija ir precīza un bez kļūdām.

Tādēļ Metabo neuzņemas jebkādu atbildību par bojājumiem, kas tiešā vai netiešā veidā rodas, lietojot informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Metabo ir atbildīgs tikai par tādiem bojājumiem saistībā ar tīmekļa vietnes lietošanu, kas radušies tīšas vai rupjas nolaidības dēļ.

Gadījumā, kad jūs esat tirgotājs Komerckodeksa (HGB) izpratnē un bojājums ir izraisīts tīšām vai rupjas nolaidības rezultātā, Metabo atbildība ir ierobežota līdz iepriekš paredzama, raksturīgā veidā radīta bojājuma apmēram, ciktāl nepastāv tīša rīcība vai pārdevēja institūciju nolaidība vai ciktāl noziedzīgi netiek pārkāpti būtiski līguma pienākumi. Metabo atbildība produkta atbildības, kā arī garantijas solījuma ziņā paliek nemainīga. Tāpat iepriekš minētie atbildības ierobežojumi nav spēkā, nodarot kaitējumu dzīvībai, ķermenim vai veselībai.

Šajā tīmekļa lapā ir arī saites uz trešo pušu piedāvājumiem, izmantojot ārējās saites. Šo saistīto piedāvājumu saturu Metabo neietekmē, tā ka mēs negalvojam no savas puses par šo saturu.

Ja mēs konstatēsim vai citi norādīs uz to, ka mēs dodam saites uz tīmekļa vietni ar nelegālu saturu, mēs pēc iespējas noņemsim šo saikni.


Spēkā esamība
Lietošanas noteikumi atbilst Vācijas tiesībām, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Strīdiem, kas attiecas uz šo interneta lapu, piekritība ir Nirtingenē.

Ja kāds no šo lietošanas noteikumu nosacījumiem nav derīgs vai zaudē spēku, pārējo noteikumu derīgumu tas neietekmē.


Likumu norādes par datu aizsardzību
Norādes par datu aizsardzību, lūdzu, skatiet mūsu informācijā par datu aizsardzību