Cordless Alliance System:
vienas akumuliatorius visiems poreikiams.

Key Visual: Cordless Alliance System

Mėgaukitės laisve be kabelių – dabar su skirtingais gamintojais!

„Cordless Alliance System“ (CAS) – tai pirmaujančių elektrinių įrankių markių visų gamintojų akumuliatorinė sistema.
Tokiu būdu įvairūs profesionalaus naudojimo būdai dabar galimi ir su akumuliatorine versija – nuo standartinių iki specialiųjų užduočių.

Teisiniai nurodymai

© Autoriaus teisė 2024 „Metabowerke GmbH“ („Metabo“)

Naudojimo sąlygos

Šias informacines ir komunikacines paslaugas jums teikia įmonė „Metabowerke GmbH“ („Metabo“), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Naudodamasis prieiga naudotojas be apribojimų ir išlygų sutinka su tokiomis naudojimosi sąlygomis:

Autorių teisės – visos teisės saugomos.
Šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją (tekstą, vaizdus, grafiką, animacijas, medijų objektus bei jų išdėstymą) saugo autorių teisių ir kiti apsaugos įstatymai.

Be „Metabo“ sutikimo šių puslapių turinio komerciniais tikslais negalima kopijuoti, keisti arba leisti juo naudotis tretiesiems asmenims. Visų pirma negalima dauginti, versti ir įrašyti į kitas elektronines laikmenas arba jose tvarkyti.

Kai kuriuose puslapiuose yra paveikslėlių, tekstų arba medijos objektų, kurių autorių teisės priklauso tretiesiems asmenims.


Prekių ženklai
Jei nenurodyta kitaip, visus interneto svetainėje pateiktus prekių ženklus saugo prekių ženklų įstatymai. Tai ypač galioja kaip CAS partnerių atvaizduotų prekių ženklų ir įmonių prekių ženklams, prekių ir įmonės logotipams bei kitokiems ženklams. Šiuose puslapiuose panaudoti prekių ženklai bei dizaino elementai yra įmonės „Metabowerke GmbH“ (Vokietija) intelektinė nuosavybė.

Atsakomybės apribojimas
Informacija šioje internetinėje svetainėje buvo rengiama itin kruopščiai. Tačiau negalime garantuoti, kad pateikta informacija yra tiksli ir be klaidų.

Todėl „Metabo“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančią naudojantis informacija šioje interneto svetainėje.

„Metabo“ yra atsakinga tik už tokią internete pateiktos informacijos naudojimu susijusią žalą, kuri atsirado dėl tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo.

Jeigu pagal Prekybos kodekse pateiktą apibrėžimą jūs esate prekybininkas ir žala padaryta tyčiniais veiksmais arba dėl didelio aplaidumo, „Metabo“ atsakomybė ribojama numatomais, įprastai pasitaikančiais žalos atvejais, jei nėra tyčinės organų veikos arba neveiklumo arba jei sąmoningai nėra pažeidžiamas esminis sutartinis įsipareigojimas. Iš atsakomybės už produktus ir suteiktos garantijos kylanti „Metabo“ atsakomybė lieka galioti. Minėti atsakomybės apribojimai taip pat negalioja mirties, kūno sužalojimo ir sveikatos sugadinimo atvejais.

Šioje interneto svetainėje taip pat yra išorinių nuorodų į trečiųjų šalių pasiūlymus. Šių susietų pasiūlymų turiniui „Metabo“ įtakos neturi, taigi už tokį turinį mes negarantuojame.

Jei mes nustatome arba kiti informuoja, kad pateikiame nuorodą į nelegalaus turinio interneto svetainę, tokią sąsają panaikinsime kaip galėdami greičiau.


Galiojimas
Naudojimo sąlygoms taikoma Vokietijos teisė ir netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių. Su šiuo internete pateikiamu turiniu susijusių ginčų sprendimo vieta yra Niurtingenas.

Jei viena iš šių naudojimo sąlygų nuostatų būtų negaliojanti arba tokia taptų, kitos nuostatos vis tiek liktų galioti.


Teisės aktų nuorodos dėl duomenų apsaugos
Nurodymus dėl duomenų apsaugos rasite mūsų informacijoje apie duomenų apsaugą.