Cordless Alliance System:
Üks aku palju võimalusi.

Key Visual: Cordless Alliance System

Avasta nüüd! Uus kaablita vabadus – tootjatest sõltumatu!

Cordless Alliance System (CAS) on tootjatest sõltumatu juhtivate elektriliste tööriistade kaubamärkide akusüsteem.
Tänu sellele on nüüd saadaval arvukalt professionaalseid rakendusi ka akudes – standardsete kuni spetsiaalsete ülesannete täitmiseks.

Õiguslikud märkused

© Copyright 2023 Metabowerke GmbH (Metabo)

Nutzungsbedingungen

Seda teabe- ja sideteenust pakub teile Metabowerke GmbH (Metabo), postiaadress 1229, D-72602 Nürtingen.

Juurdepääsuga nõustub kasutaja ilma piiranguteta või vastulauseteta allolevate kasutustingimustega.

Autoriõigus – kõik õigused reserveeritud.
Sellel veebilehel antav teave (tekst, pildid, graafikud, animatsioonid, meediaobjektid ja nende paigutus) on kaitstud autoriõiguse ja muude kaitsemäärustega.

Selle lehe sisu ei tohi ärilisel eesmärgil kopeerida ja muuta ilma Metabo nõusolekuta, ega teha seda kättesaadavaks kolmandatele osapooltele. Sealhulgas on keelatud paljundamine, tõlkimine ja salvestamine ning töötlemine teistes elektroonilistes vahendites.

Mõned lehed sisaldavad pilte, teksti või meediaobjekte, mille autoriõigus on kolmandatel osapooltel.


Kaubamärgid
Kui pole märgitud teisiti, on kõik veebilehel olevad kaubamärgid kaitstud kaubamärgiga. See kehtib eelkõige kaubamärkide, brändilogode, ettevõtete logode ja muude CAS-i partneritena näidatud kaubamärkide ja ettevõtete embleemide kohta. Nendel lehtedel kasutatud kujunduselemendid on ettevõtte Metabowerke GmbH, Saksamaa, intellektuaalne omand.

Vastutusest loobumine
Teave sellel veebilehel on esitatud võimalikult täpselt. Sellest hoolimata ei saa me tagada, et esitatud teabes ei esine vigu ega olla kindel selle täpsuses.

Seetõttu välistab Metabo mis tahes vastutuse kahjude eest, mis on tingitud sellel veebilehel oleva teabe vahetust või kaudsest kasutamisest.

Metabo vastutab ainult selliste selle veebilehe kasutusega seotud kahjude eest, mis on põhjustatud tahtlikust või raskest hooletusest.

Juhtudel, kus Saksa äriseadustiku mõistes on Teie puhul tegemist kaupmehega ja kahju on tekitatud tahtlikult või tõsise hooletuse tõttu, on Metabo vastutus piiratud etteaimatavate, tavapäraselt esinevate kahjudega, kui pole tegemist müüja asutuse poolse tahtliku käsitsemise või tegematajätmisega või ei rikuta kuritahtlikult olulist lepingukohustust. Metabo tootevastutus ja garantiikohustused jäävad puutumata. Eelmainitud vastutuspiirangud ei rakendu elukaotuse, kehavigastuse ega tervisekahjustuste korral.

See veebileht sisaldab lisaks viiteid kolmandate osapoolte pakkumistele väliste linkide kaudu. Nende seotud pakkumiste sisu ei ole Metabo mõjualas, seega ei vastuta Metabo taolise sisu eest.

Kui me teeme kindlaks või juhivad teised tähelepanu sellele, et meie veebilehelt on lingitud illegaalse sisuga veebilehele, eemaldame võimaluse korral selle lingi.


Kehtivusala
Kasutustingimustele rakendub Saksa õigus, ÜRO kaubandusõiguse välistusega. Vaidluste korral, mis puudutavad seda internetilehte, asub kohtualluvus Nürtingenis.

Kui nende kasutustingimuste sättetest üks on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb teiste sätete kehtivus puutumata.


Andmekaitse õiguslikud suunised
Andmekaitsesuuniseid vaadake palun meie jaotisest Andmekaitseteave Andmekaitse