Cordless Alliance System:
Üks aku palju võimalusi.

Key Visual: Cordless Alliance System

Avasta nüüd! Uus kaablita vabadus – tootjatest sõltumatu!

Cordless Alliance System (CAS) on tootjatest sõltumatu juhtivate elektriliste tööriistade kaubamärkide akusüsteem.
Tänu sellele on nüüd saadaval arvukalt professionaalseid rakendusi ka akudes – standardsete kuni spetsiaalsete ülesannete täitmiseks.

Andmekaitse

1. Vastutava isiku nimi ja aadress
Vastutav isik isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste liikmesriikide andmekaitseseaduste ning muude andmekaitsemääruste tähenduses on:

1.1 Vastutav amet:
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Tel.: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de

1.2 Andmekaitseametnik:
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
datenschutz@metabo.de


2. Töödeldavate andmete liigid
Külastades seda veebilehte, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet veebilehte külastava arvuti arvutisüsteemi kohta. See teave hõlmab muu hulgas meie veebilehe külastamise kuupäeva ja kellaaega, Teie arvuti IP-aadressi, Teie veebilehitseja nime ja versiooni ning veebiaadressi (URL), mida külastasite enne selle veebilehe avamist. Tegelikult ei ole Teil kohustust esitada andmeid, mida palume Teil meie veebisaidil esitada. Kui Te seda siiski ei tee, ei ole Teil võimalik kõiki selle veebilehe funktsioone kasutada.


3. Andmetöötluse eesmärgid
Me töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
- selle veebilehe Teile kättesaadavaks tegemiseks ning selle veebilehe edasiseks täiustamiseks ja arendamiseks;
- meie veebilehe rünnakute tuvastamiseks, takistamiseks ja uurimiseks;
- muudel administratiivsetel eesmärkidel.


4. Andmetöötluse õiguslik alus
Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie ülekaalukas õigustatud huvi (vastavalt andmekaitsemääruse (GDPR) artikkel 6 lg 1 punktile f), mis seisneb punktis 3 nimetatud eesmärkide saavutamises. Kui paigaldame lisaks veebilehe vajalikele funktsioonidele küpsised, saame Teie nõusoleku (vastavalt andmekaitsemääruse (GDPR) artikkel 6 lg-le 1).


5. Ohutusmeetmed
Vastavalt andmekaitsemääruse (GDPR) artiklile 32, võttes arvesse kaasaegse tehnika taset, juurutamiskulusid ja töötlemise tüüpi, ulatust, asjaolusid ja eesmärke, samuti füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ohustava riski erinevat esinemise tõenäosust, rakendame sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada riskile vastav kaitsetase.

Meetmed hõlmavad eelkõige andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse kindlustamist andmetele füüsilise juurdepääsu kontrollimise abil, samuti juurdepääsu, sisestamise, edastamise, käideldavuse tagamist ja nende eraldatust. Lisaks oleme loonud protseduurid, mis tagavad andmesubjekti õiguste teostamise, andmete kustutamise ja reageerimise andmeohtudele. Lisaks arvestame juba riistvara, tarkvara ja protseduuride väljatöötamise või valiku käigus isikuandmete kaitsega vastavalt andmekaitse põhimõttele tehnoloogilise disaini ja andmekaitsesõbralike vaikeseadete kaudu (andmekaitsemääruse (GDPR) artikkel 25).


6. Teie isikuandmete edastamine
Eespool nimetatud eesmärkidel edastame Teie isikuandmed meie poolt palgatud IT-teenuste pakkujatele, kes asuvad mõnedel juhtudel ka kolmandates riikides. Isikuandmeid edasist edastamist kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelisse organisatsiooni ei toimu.


7. Juurepääsuandmete ja logifailide kogumine
Andmekaitsemääruse artikkel 6 lg 1 punkti f tähenduses lähtume andmete kogumisel iga teenuseserverisse juurdepääsu kohta (nn serveri logifailid) meie õigustatud huvist. Juurdepääsuandmed hõlmavad külastatavat veebilehte, faili nime, külastuse kuupäeva ja kellaaega, edastatud andmete hulka, teadet edukast juurdepääsust, veebilehitseja tüüpi ja versiooni, kasutaja operatsioonisüsteemi, viitaja URL-i (varem külastatud leht), IP-aadressi ja taotlevat teenusepakkujat.

Turvakaalutlustel logifailide teave salvestatakse (nt kuritarvitamise või pettuse uurimiseks).


8. Küpsised
Meie veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis meie veebiserveri korraldusel salvestatakse Teie poolt kasutatava seadme kõvakettale. Need võimaldavad meie veebilehe korduval külastamisel Teie seadme täpselt tuvastada ja neid saab kasutada meie veebilehe teiepoolse kasutuse analüüsimiseks. Küpsised võivad sisaldada ka isikuga seotud andmeid.

Meie veebilehte saab külastada ka ilma küpsiste kasutamisega nõustumata. Te saate kasutamisest loobuda ja küpsiseid igal ajal kustutada vastavaid seadistusi oma arvutis muutes. Kui Te otsustate küpsiste kasutamisest keelduda, võib juhtuda, et Teile pole kõik meie veebilehe funktsioonid või üksikud funktsioonid kättesaadavad või on need kättesaadavad piiratud kujul.

Küpsiste kasutamine ja ka nendest keeldumine või nende kustutamine on seotud kasutatava seadmega ja seetõttu ka selles kasutatava veebilehitsejaga. Küpsiste seadistusi peate muutma igas oma seadmes eraldi või mitme veebilehitseja kasutamisel ka igas veebilehitsejas eraldi.

Cookie-Consent pluginas oleva nupuga „NÕUSTUN KÕIGEGA“ nõustute kõikide küpsiste kasutamisega. Vastavate kategooriate küpsiseid saate lubada või keelata märkeruute „Laiendatud funktsioonid ja statistika“ või nuppu „SALVESTA JA EDASI“ kasutades. Üksikuid küpsiseid saate valida, kui vajutate „Näita rohkem üksikasju“. Te saate oma seadistusi lingist „Küpsiste seadistused“ igal ajal tühistada või muuta.

Jätke meelde, et koos küpsiste inaktiveerimisega ei toimi ka enam nende funktsioonid.

Me kasutame alljärgnevaid küpsiste kategooriaid:

8.1 Laiendatud funktsioonid ja statistika
Need küpsised hõlbustavad veebilehe kasutamist ja parendavad funktsioonide toimimist; samuti koguvad need teavet meie veebilehe teiepoolsete kasutusharjumuste kohta. Need aitavad meil Teile paremat pakkumist teha:

Google Analyticsi küpsised: Google´i analüüsi- ja statistikaküpsised
Anonüümsete kasutajate statistika kogumine aitab meil arendada oma veebilehte. Täpse loetelu leiate allpool.

Kui Te aktiveerite laiendatud funktsioonid ja statistika, annate meile nõusoleku paigutada meie lehele Google-Analytics´i – veebianalüüsi teenuse, mida pakub ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, edaspidi „Google“. Google Analytics kasutab nn „küpsiseid“. Need on tekstifailid, mis talletatakse Teie seadmesse ning mille abil on võimalik analüüsida Teie veebilehe kasutamist. Küpsise poolt kogutud teave selle kohta, kuidas te veebilehte kasutate, saadetakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ning salvestatakse seal. Google garanteerib, et juhul kui Teie IP anonüümsus sellel veebilehel aktiveerub, lühendab Google enne Teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide või teiste Euroopa majanduspiirkonna konventsiooniosaliste lepinguriikide piires. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverile USAs ning lühendatakse seal. Selle veebilehe operaatori volitusel kasutab Google seda teavet Teie veebilehe kasutamise hindamiseks, veebilehe aktiivsuse raportite koostamiseks ja muude veebilehe ning interneti kasutamisega seotud teenuste, mis on seotud veebilehe operaatoriga, tõendamiseks. Google garanteerib, et Google Analytics´i raames Teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei viida kokku teiste Google’i andmetega. Te saate takistada küpsiste salvestamist, kui teete vastava seadistuse oma brauseri tarkvaras; siiski juhime tähelepanu asjaolule, et sellisel juhul ei saa Te võib-olla kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone. Lisaks saate takistada küpsiste poolt loodud ja Teie poolt veebilehe kasutamisega seotud andmete (kaasa arvatud Teie IP-aadress) kogumist Google’i poolt, samuti nende andmete töötlemist Google’i poolt. Selleks laadige alla lingilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Add-on ja installige.

Lisateavet leiate https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (üldine Google Analyticsit ja isikuandmete kaitset puudutav teave).

Juhime Teie tähelepanu sellele, et IP-aadresside anonüümseks kogumiseks (nn IP-Masking) on sellel lehel laiendatud Google Analytics´it koodi gat._anonymizeIp(); võrra.

Laiendatud funktsioonid ja üksikasjalik statistika:

_ga:

 • Kirjeldus: Google Analytics´i analüüsiküpsis kasutajate eristamiseks – et koguda statistilisi andmeid kasutajate käitumise kohta.
 • Pakkuja: Google
 • Säilitamisaeg: 2 aastat


_gat_UA-49706627-44:
 • Kirjeldus: Google Analytics´i analüüsiküpsis kasutajate eristamiseks – et koguda statistilisi andmeid kasutajate käitumise kohta.
 • Pakkuja: Google.com
 • Säilitamisaeg: 1 minut


_gid:
 • Kirjeldus: Google Analytics´i analüüsiküpsis kasutajate eristamiseks – et koguda statistilisi andmeid kasutajate käitumise kohta.
 • Pakkuja: Google.com
 • Säilitamisaeg: 24 tundi


cascom-ga-opt-in:
 • Kirjeldus: Cookie-bänneri Opt-In´i salvestamine.
 • Pakkuja: cordless-alliance-system.com
 • Säilitamisaeg: 1 aasta9. Säilitamisaeg
Töötleme ja säilitame Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik säilitamise eesmärgi saavutamiseks või kui see on ette nähtud Euroopa direktiivide ja määrustega või mõne muu seadusandjaga meie suhtes kohaldatavates seadustes või määrustes.


10. Teie õigused seoses isikuandmetega
Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 õigus teabele, vastavalt artiklile 16 õigus andmete parandamisele, vastavalt artiklile 17 õigus andmete kustutamisele, vastavalt artiklile 18 andmete töötlemise piiramisele ja vastavalt artiklile 20 õigus andmete ülekantavusele. Teabe- ja kustutamisõiguse korral kehtivad vastavalt andmekaitseseaduse (BDSG) §-dest 34 ja 35 tulenevad piirangud. Antud nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Palun pange tähele, et taganemisõigus avaldab mõju alles tulevikus. Lisaks on Teil andmekaitse järelevalveametis õigus esitada kaebus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77, vrdl Saksamaa föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG) § 19).


Teave vaidlustusõiguse kohta vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21.

Üksikjuhtudel põhinev vaidlustusõigus

Teil on Teie eriolukorrast tingitud põhjustel mis tahes ajal vaidlustusõigus Teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu, mis tuleneb isikuandmete kaitse artikli 6 lõikest 1e (andmete töötlemine avalikes huvides) ja artikli 6 lõikest 1f (andmete töötlemine huvide kaalumise alusel). Kui Te esitate vastuväite, lõpetame Teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui me suudame tõestada vältimatud kaitset väärivad põhjused töötlemiseks, mis Teie huvid, õigused ja vabadused üle kaaluvad, või mis on mõeldud õigusnõuete kehtestamise, täitmise või kaitsmise töötlemiseks.